Hizmetlerim

Mali Müşavirlik Hizmetleri

 • 3568 Sayılı Yasa Çerçevesinde Defter Tutma

 • Beyannamelerin tanzimi ve bildirgelerin düzenlenmesi

 • Şirket Kuruluşları, Anonim, Limited, Kooperatif ve diğer sermaye şirketlerinin işlemleri

 • KDV İade ve beyanlarının tanzimi

 • İhracaat ve yatırım teşvik belgelerinin alınması ve işlemleri

Proje Danışmanlığı

 • AB Projeleri

 • KOSGEB Destekleri

 • Kobi Projeleri

 • SODES Projeleri

 • Tarımsal Altyapı ve Damla Sulama

 • Kırsal Kalkınma Yatırımları

 • Girişimcilik ve İnovasyon

 • Eğitim ve Hizmet Alım İşleri

 • Kalkınma Ajansı Projeleri

 • Turizm ve Çevre Altyapısı

 • İPARD

Diğer Hizmetler

 • Marka, patent tescilleri

 • TSE izinlerinin alınması

İnceleme ve uyuşmazlıkların çözülmesi

Genel kurulların yapılması, sermaye arttırımları, şirket birleşmeleri ve değişiklikleri